Slovník pojmov

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Y

lyzín

Lyzín, patrí k proteínogennym aminokyselinám. Spoločne s arginínom a histidínom patrí lyzín do skupiny bázických aminokyselín čiže hexánových báz. Je kódovaný kodónmi AAA a AAG, priemerný výskyt v proteínoch činí 5,9%.    Vzorec:…

ad libitum

Ad libitum je: latinský výraz znamenajúci: podľa ľúbosti, podľa želania, podľa chuti, podľa vlastného uváženia. To znamená že môžete kŕmiť koľko zožerie.

adult a subadult

Adult pri krmive pre psov a mačky znamená, že je určené pre dospelých psov alebo mačky. Pri kŕmnom hmyze je význam podobný. Hneď po dospelostnom zvleku je dospelý (adultný), pred týmto vyzliekaním je subadultný a všetky vyzliekania ešte predtým je…

alfatokoferol

Jedná sa o antioxidant, známy tiež ako vitamín E. Kvapalná látka rozpustná v tukoch. Zneškodňuje voľné radikály. Je obsiahnutá prirodzene v rastlinných tukoch a všeobecne v potrave, napr. v mlieku, mäse, orechoch a semenách, pšeničných klíčkoch atď.…

Antioxidant

Antioxidant je látka, ktorej molekuly obmedzujú aktivitu kyslíkatých molekúl - znižujú pravdepodobnosť ich vzniku alebo ich odvádzajú do menej reaktívneho alebo neaktívneho stavu. Týmto obmedzujú proces oxidácie v organizme alebo v zmesiach, v…

Antisklerotický

Pôsobiaci proti skleróze.

Apoptóza

Apoptóza je programovaná bunková smrť. Na bunku pôsobia signály (z vnútorného alebo vonkajšieho prostredia), ktoré postupne vedú k tomu, že bunka sama rozštiepi svoju DNA na fragmenty, rozloží vlastné proteíny a pomocou cytoskeletu sa rozpadne na…

asimilácia

Asimilácia je prijímanie látok organizmami a ich premena na organické zlúčeniny potrebné na výstavbu svojho tela a na životné funkcie. Opakom je disimilácia. Súbor príslušných biochemických reakcií sa nazýva anabolizmus. Produkty asimilácie sa…

Avitaminóza

Avitaminóza je ochorenie vznikajúce pri nedostatku vitamínov v tele, pričom poškodzuje veľmi vážne zdravie. Tento chorobný stav môže byť spôsobený viacerými príčinami od dlhodobo nedostatočného príjmu až po problémami so vstrebávaním vitamínov.…

babesiósa

babesiósa  spôsobuje rozpad červených krviniek, takže je sprevádzaná chronický únavovým syndrómom. Zaujímavé je určite aj akútne štádium, ktoré sa prejavuje až epileptickými záchvatmi, striedavými horúčkami a zápaly svalov a žalúdka.

borelióza

Lymská choroba (borelióza) je multisystémové infekčné ochorenie postihujúce najčastejšie kožu, kĺby, srdce a nervový systém. Epidemiologickým agensom je baktéria – spirochéta Borrelia burgdorferi, pričom v Európe dominuje podtyp Borrelia afzelii…

boswelia

Na svete rastie viac ako 10 druhov boswellií. Najznámejšou je Boswellia serrata, ktorá rastie v severnej a strednej Indii. Živica z kmeňa stromov Boswellia obsahuje protizápalové látky, ktoré môžu veľmi pomôcť pri liečbe napríklad astmy, reumatoidnej…

Cysteín

Cysteín je aminokyselina, čiže substitučný derivát karboxylovej kyseliny. Vo svojom reťazci obsahuje atóm síry vo forme SH skupiny. Je to jedna z proteíngénnych aminokyselín, čiže sa nachádza ako súčasť proteínov v živých organizmoch.

Dactylis glomerata

Dactylis glomerata . - reznačka laločnatá  Čeľaď: Poaceae Barnhart - lipnicovité   Rozšírenie: Pôvodná je takmer v celej Európe, snáď aj na Kanárskych ostrovoch, v severnej Afrike a v oblastiach Ázie.  Často je vysievaná na kultúrne lúky ako…

Defaultné

Defaultné radenie produktov znamená že sme východiskové poradie produktov zvolili my.  Význam slova defaultný je "nastavený výrobcom".  Vy si ale môžete poradie zobrazenia produktov zvoliť podľa vlastného uváženia.

Dermatóza

-nešpecifikované kožné ochorenie

Ehrlichióza

Ehrlichióza (anglicky ehrlichiosis) je infekčné ochorenie prenášané prisatím kliešťa.Pôvodcom je baktéria Anaplasma phagocytophila, predtým nazývaná Ehrlichia phagocytophila (odtiaľ názov choroby), ktorá napáda biele krvinky (baktérie žije vo vnútri…

ektoparazit

Ektoparazit je vonkajší cudzopasník žijúci na povrchu tela iného organizmu.

elastín

Elastín je vláknitá, hydrofóbna bielkovina, je súčasťou spojiva. Elastín patrí medzi skleroproteíny, ktoré sú vo vode a chemikáliach nerozpustné. Vďaka nemu je tkanivo pružné a elastické. Je zložený zo sekvencie približne 750 aminokyselín, ktorá mu…

elektrolyt

roztok vodiaci elektrický prúd, pričom sa chemicky rozkladá

enzým

Enzým je biokatalyzátor – niečo, čo pomáha niečomu inému k tomu, aby to malo lepši a rýchlejší výkon. Chemické reakcie sú vo všeobecnosti pomalé, avšak enzýmy tieto reakcie urýchľujú. Enzýmy sú prvou líniou obrany proti zápalu. Zápal je reakciou…

eukaryotické

Eukaryoty sú organizmy, ktorých bunky majú hlavnú genetickú informáciu uloženú v bunkovom jadre izolovanom od okolitého prostredia fosfolipidovou membránou. Všetky mnohobunkové organizmy v užšom zmysle slova, ako napríklad všetky rastliny, huby a…

Fabríciova burza

burza Fabriciova - orgán u vtákov v oblasti kloaky, v ktorom dochádza k vyzrievaniu B lymfocytov.  Analogický orgán u cicavcov nie je známy.

Florastimul

Florastimul stimuluje rast užitočných baktérií a zabraňuje uchyteniu patogénov na črevnú stenu.

Gastrointestinálny

Význam slova „gastrointestinálny“ – „týkajúci sa žalúdka a čreva“