Prvá pomoc pre mačky

V spolupráci s našim veterinárnym lekárom sme pre Vás pripravili stručnú tabuľku, v ktorej nájdete základnú prvú pomoc pre vašu mačku.

 

 

Stav

Príznaky

Prvá pomoc

Bezvedomie

mačka nereaguje na vonkajšie podnety, zrenice nereagujú na svetlo

zaistiť jazyk proti zapadnutiu, prípadne vytrieť ústnu dutinu, zabrániť prechladnutiu

Zástava dychu

hrudný kôš sa nepohybuje, na zrkadle priloženom k ​​nosu sa neobjaví zahmlievanie

vytrieť dutinu ústnu a očistiť okolie, zaistiť jazyk proti zapadnutiu, dýchanie z úst do nosa (ako u detí), pozorovať zdvíhanie hrudníka, nie nafukovanie. Nezvyšovať frekvenciu dychu, neprestávať až do úspechu - samostatného dýchania alebo odovzdania pacienta zverolekárom

Otravy

vracanie, hnačka, kŕče, strata vedomia, krvácanie z telových otvorov

pokiaľ možno zistiť názov jedovatej látky a množstvo požitia mačkou, prípadne zaistiť zvyšky možného jedu alebo zvratky mačky. Pokiaľ nie je možnosť veľmi rýchleho ošetrenia zverolekárom a k zjedeniu cudzorodej látky došlo max. pred 30 min., donútiť mačku k zvracaniu podávaním 3% peroxidu vodíka (ten, čo je na dezinfekciu rán) po lyžičkách až do efektu zvracania, ak dôjde k vydáveniu podozrivej látky , podať živočíšne uhlie (2-5 tabliet), pri ďalšom zvracaní opakovať . Bezodkladne navštíviť zverolekára.

Očné problémy

mrkanie, privreté alebo zatvorené oči, svetloplachosť, vodnatý alebo hlienovitý výtok, opuch viečok, červené spojovky, šedomodré sfarbenie rohovky, viditeľné cudzie teleso

zatienenie, studené obklady, cudzie teleso vypláchnuť väčším množstvom očnej vody alebo odvarom harmančeka alebo fenikla, pri neúspechu včas kontaktovať zverolekára

Akútna hnačka

vyprázdňovanie vodnatého trusu, žltohnedý až krvavý častý trus

hladovka !! podávať vodu alebo slabý čierny alebo harmančekový čaj, nesladený, mačku udržiavať v teple, neaplikovať žiadne lieky, pri transporte k lekárovi myslieť na možnosť znečistenia okolia

Zvracanie, slintanie

dávenie, vyprázdňovanie potravy a hlienu alebo bielej peny z ústnej dutiny, prudké trenie papuľky labkami

odstrániť kŕmenie i nápoj, pri opakovanom vracaní - pri podozrení na cudzie teleso, zápal, infekčné ochorenie alebo otravu ihneď k zverolekárovi

Poštípanie hmyzom

opuchy pyskov a hlavy, kruhovité začervenanie kože v mieste bodnutia

odstrániť žihadlo, miesto vpichu chladiť, ak opuchy neustupujú, zvlášť na hlave, čo najskôr k zverolekárovi, hrozí zadusenie !!

Kŕče

nefyziologické ohnuté držanie tela, chvenie svalstva, prípadne slintanie, obtiažny pohyb, strata vedomia

položiť na zem (nebezpečenstvo pádu), nepodávať žiadne lieky ani tekutiny, zabaliť do deky, ihneď k zverolekárovi

Bolesti uší

trepanie hlavou, škrabanie uší labkami, stáčanie hlavy, možná strata rovnováhy

prehliadnuť boltec a vonkajší zvukovod, prípadné cudzie teleso odstrániť, možno preliať ucho indiferentnými ušnými kvapkami, nezasúvať tampóny, hrozí prípadna ruptúra ​​bubienka

Úraz

viditeľné poranenia, prípadne podozrenie na vnútorné poranenie

mačku umiestniť do pokojného prostredia, opatrne, poranené zviera môže hrýzť a škrabať, krvácajúce rany prekryť voľným obväzom, pri transporte k zverolekárovi niesť mačku na rovnej podložke prekrytú a podloženú dekou

Prehriatie

namáhavý dych, kŕče, strata vedomia

zaistiť ochladenie umiestnením do tieňa, namočením studenou vodou, ihneď k zverolekárovi !!

Prisatie kliešťa

pevne prisatý kliešť rôznej veľkosti, začervenanie v mieste prisatia

na prisatého kliešťa nič neaplikovať !! Najlepšie špeciálnou pinzetou kliešťa ľahko drobným krúžením vyťahovať, pozor, kliešťa nerozpučiť, hrozí infekcia. Miesto prisatia vydezinfikovať.