Rozumiete svojmu psovi?

Pes je sociálne zviera. Jeho správanie je odvodené od správania vlkov vo svorkách. Aby vlčie svorky mohli efektívne loviť, museli si vypracovať účinnú formu komunikácie. Pre dlhodobé prežitie svorky musela existovať funkčná hierarchia s presne vymedzenými úlohami a právami jednotlivých členov. Celý tento systém komunikácie a hierarchie napriek domestifikácii prevzali aj psy. Vlkov vo svorke nahradili členovia rodiny a ostatné domáce zvieratá. Vodcom svorky z pohľadu psa by ste mali byť Vy. Ak chcete vykonávať túto vodcovskú funkciu, musíte svojmu psovi rozumieť.
Podľa nižšie popísaných znakov budete vedieť odhadnúť čo chce pes vyjadriť.

vrčiaci pes l

Reč tela

Pokojný a uvoľnený výraz

 • vzpriamený postoj
 • pomaly sa pohybujúci chvost
 • nastražené uši s uvoľneným výrazom
 • malé zreničky
 • pysky zavreté alebo mierne roztvorené

 

Strach alebo úzkosť

 • prikrčený postoj
 • stiahnutý chvost
 • sklopené uši
 • vypleštené oči
 • pysky lapajú po dychu

 

Agresivita

 • napätý postoj
 • vztýčený stuhnutý chvost
 • nastražené uši
 • upretý pohľad
 • stiahnuté pysky s vycerenými zubami
 • zježená srsť, najmä v kohútiku

 

Zvukové prejavy psa

Zavýjanie
Pomocou vytia sa pes snaží niekoho nájsť (či už Vás, keď nie ste doma, alebo iného psa pohybujúceho sa vonku). Tento prejav sa môže vyskytovať, keď odídete do práce a pes sa snaží Vás privolať. Ak nejaký pes v okolí začne zavýjať, majú ostatné psy tendenciu sa k nemu pripojiť.

Vrčanie
Vrčanie je výrazom varovania. Pes napríklad vrčí keď iný pes prejaví záujem o jeho žrádlo, alebo keď vidí "podozrivú" osobu a pod.. Je to veľmi efektívna forma výstrahy, ktorá má slúžiť na prerušenie nežiadúcej činnosti. Pes je oveľa nebezpečnejší, keď je v tichom a agresívnom postoji.

Hundranie
Tento zvukový prejav naznačuje, že pes niečo chce. Pes vie, že štekaním by teoreticky nič nedosiahol, ale tento zvuk by mohol mať väčšiu šancu. Psy hundrú aj keď sa zdravia s inými psami alebo ľuďmi.

Fňukanie
Pes fňuká keď je frustrovaný, nervózny alebo zranený. Fňukanie môže slúžiť aj na vynútenie pozornosti, alebo sa pes jednoducho na niečo sťažuje.

Brechot
Existuje mnoho rôznych druhov štekotu. Vysoko posadený štekot vyjadruje vzrušenie a šťastie. Naopak nízko posadený je prejavom agresivity a hrozby. Psy štekajú, aby si vynútili pozornosť, aby odpovedali iným psom, vyjadrili šťastie, alebo upozornili človeka na hrozbu. Na nešťastie psy môžu upozorňovať aj na pomerne vzdialený alebo nepodstatný "problém", ktorý my nepočujeme ani nevidíme, napríklad siréna vzdialená aj pár kilometrov od nás, alebo mačka na strome za oknom.