asimilácia

Asimilácia je prijímanie látok organizmami a ich premena na organické zlúčeniny potrebné na výstavbu svojho tela a na životné funkcie. Opakom je disimilácia. Súbor príslušných biochemických reakcií sa nazýva anabolizmus. Produkty asimilácie sa nazývajú asimiláty.