Použitie SanGrimu® AV u vtákov

SanGrim® je prirodzený zdroj nukleotidov, oligopeptidov, aminokyselín, minerálnych látok a stopových prvkov (železo, meď, mangán, kobalt, selén, zinok), ktoré sú nutné pre životné funkcie každej bunky a posilňujú jej obranyschopnosť. Sú to látky telu vlastné, nenávykové. Telesné bunky využívajú nukleotidy k svojej obnove. Zvýšené množstvo ich potrebuje mladý rastúci organizmus a tiež organizmus, ktorý bojuje s infekciou alebo s veľkou fyzickou záťažou.

sangrim

 

Sangria ® AV patrí k tradičným prípravkom, ktoré sa v chovateľskej praxi objavuje už dlhý rad rokov. 

 

  1. Sangria ®AV je najlepšie podávať individuálne do zobáka, prípadne do celkom iste prijatej potravy. Príjem vody je totiž u chorých jedincov veľmi neistý a podaním vo vode nemožno zaručiť dostatočný efekt prípravku.

 

  1. Sangria ®AV je potrebné podávať vždy po takú dobu, aby mal šancu v organizme zapôsobiť. Optimálna doba podávania je podľa skúseností minimálne tri týždne.

 

Podávanie

Vzhľadom na zloženie prípravku sa Sangria ®AV veľmi osvedčil v prípadoch stimulácie bunkovej imunity, ktorá sa prejavuje vyššou odolnosťou všetkých slizníc, a to ako proti bakteriálnym, tak proti mykotickým patogénom. Pozitívny efekt proti mykózam je pozorovaný predovšetkým u papagájov žako ( Psittacus erithacus ), ktorí sú druhovo veľmi náchylní k týmto problémom. Preventívnu aplikáciu SanGrimu ® AV podávame v dávke 0,5 ml na jedinca a deň po dobu jedného mesiaca, opakovať vždy po štvrť roku.

  

U celej rady infekčných a orgánových chorôb vtákov dochádza k depresii tvorby červených krviniek. Tento stav potom sám o sebe komplikuje terapiu a predlžuje rekonvalescenciu. Sangria ®AV je v tomto prípade úplne ideálny preparát. 

 

Podávanie SanGrimu ® AV u mláďat

U vtáčích mláďat existuje špecifický stav imunitného systému vzhľadom na fyziologický vývoj. V čase, keď sú mláďatá odstavené prebieha u nich vyzrievanie imunitného systému. Aplikácia Sangrimu ® AV počas celej doby preperovania v počte 10 kvapiek na jedinca cez prijímanú potravu môže zaistiť veľmi dobrú odolnosť v najbližších mesiacoch predovšetkým stimuláciou bunkovej imunity. Jedinec tak dokáže lepšie zvládnuť rôzne stresové stavy, ktoré ho pri zmenách prostredia čakajú.

Tiež priaznivo pôsobí na kvalitu operenia.

Osvedčil sa i pri problémoch infekcie nožičky po odrení krúžkom. Tu sa potiera postihnuté miesto.