Cysteín

Cysteín je aminokyselina, čiže substitučný derivát karboxylovej kyseliny. Vo svojom reťazci obsahuje atóm síry vo forme SH skupiny. Je to jedna z proteíngénnych aminokyselín, čiže sa nachádza ako súčasť proteínov v živých organizmoch.