Netradičné doplnky vo výžive exotického vtáctva - vápenec

Prinášame Vám v sérii článkov ďalší netradičný / ale nepostrádateľný / doplnok pri výžive exotických vtákov. Je ním vápenec.

Čo je vlastne vápenec?

Vápenec je sedimentárna hornina, ktorá spolu s dolomitom tvorí štyri pätiny všetkých sedimentov na povrchu Zeme. V prevažnej miere sa skladá z uhličitanu vápenatého, či už vo forme kalcitu, alebo aragonitu. Ako prímesi sa vyskytujú dolomit, siderit, kremeň, ílové minerály a úlomky skamenelín. Čisté vápence sú biele.

Resorbovaný vápnik sa vylučuje výkalmi a močom, jeho zvýšené vylučovanie močom je znakom dekalcifikácie kostí. Vápnik je tiež vylučovaný určitými živočíšnymi produktmi, ako sú vajíčka. Hladinu vápnika ovplyvňujú sekrécie hormónov parathormónu a kalcitonínu spolu s účinkami vitamínu D.

Prečo je dôležitý vápnik?

Z fyziologického hľadiska sa vápnik uplatňuje pri tvorbe a mineralizácii kostí, peria a pazúrikov, má význam pri metabolizme ostatných minerálnych látok (Mg, P, Na, Al, Zn, Mn), aktivuje alebo inhibuje mnoho enzýmov, aktivuje niektoré hormóny, má význam pre permeabilitu ( priepustnosť) bunkových membrán, uplatňuje sa v procese zrážania krvi a pri svalovej kontrakcii.

S vekom vtákov dochádza k výraznému zníženiu ukladania Ca v tele.

Kŕmne vápno je veľmi jemne mletý uhličitan vápenatý, teda vápenec. Používa sa na výrobu kŕmnych zmesí ako zdroj vápnika.

Vápnik je jedným z hlavných minerálov potrebných pre zdravý a správny rast exotického vtáctva a hospodárskych zvierat. Jeho nedostatok alebo nerovnováha nepriaznivo pôsobí na rast, správny vývoj kostí a vývoj mláďat.

Ako vápenec skrmovať?

Vápnik pridávame do namočeného zrna, do naklíčeného krmiva a najčastejšie ho pridávame do vaječnej zmesi. Podávame ho po celý rok a vo zvýšenej miere v čase hniezdenia.

Vápnik dodávame ako mletý vápenec, kŕmne vápno, alebo ako minerálne doplnky.