Ako vybrať odchovňu pre papagáje

Odchovňa je zariadenie, v ktorom je teplota i vlhkosť vzduchu regulovaná tak, aby boli podľa veku mláďat papagájov vytvorené optimálne podmienky pre ich odchov.

žako

Pri kúpe odchovne dbajte na vyhrievací systém, ktorý musí box rovnomerne vyhrievať, i na dobrý vetrací systém, ktorý musí zaisťovať pravidelný prívod čerstvého vzduchu.

Pre správny vývin mláďat je, tak ako pri liahňach, potrebné dodržiavať teplotný režim.

Teplota v odchovni

Mláďatá sa liahnu pri teplote asi 37,2°C. Pri tejto teplote ich môžeme v odchovni ponechať v prvom týždni. Potom ako mláďatá rastú, môžeme pomaly a postupne znižovať teplotu tak, aby teplota v odchovni pri už operenom papagájovi dosahovala izbovú teplotu.

Vlhkosť vzduchu v odchovni

Vlhkosti vzduchu v odchovni treba venovať zvýšenú pozornosť, pretože značne prispieva k dobrému stavu našich mláďat. Pri vlhkosti pod 30% hrozí nebezpečenstvo vysychania slizníc. Ak je vlhkosť vzduchu vyššia ako 70% môže sa mláďatám pri vyšších teplotách zle dýchať. Osvedčená vlhkosť podľa druhu papagája je medzi 45% a 55%.

Pri výbere odchovne dbajte na to, aby mala kvalitnú reguláciu teploty a vlhkosti vzduchu. Pri jej výbere vám radi pomôžeme. info@petparadise.sk

bird1_3 tlc50-eco-1