elektrolyt

roztok vodiaci elektrický prúd, pričom sa chemicky rozkladá