Hniezdne búdky pre exotické vtáctvo

Vybrať správnu búdku pre Vami chovaného papagája, alebo iného exotického vtáčika je základ pre zdarné hniezdenie a odchovanie mladých. Trocha Vám pri výbere pomôžeme.

Hniezdenie v dutinách

Vtáky, ktoré hniezdia v dutinách sú väčšinou papagáje, ale aj rôzne druhy plodožravých. Drvivá väčšina chovateľov predkladá zbytočne veľké búdky. Je dôležité uvedomiť si, ako je to v prírode. Vták vždy obháji len takú dutinu, do ktorej nedokáže vliezť väčší papagáj. Preto prirodzene vtáky vyberajú tú najmenšiu možnú. Takúto dutinu sú schopní obhájiť pred rovnako veľkými druhmi a väčšie druhy o ňu nebudú mať záujem, pretože by pre nich bola príliš tesná. V menšej dutine sa samica cíti bezpečne. V menšej dutine alebo búdke je tiež lepšia klíma. Veľká búdka sa ľahšie ochladí a v čase, keď už rodičia nezahrievajú mladé, sami nie sú schopní búdku zohriať. 

Ďalším hľadiskom je materiál. V dnešnej dobe sú veľmi moderné plastové búdky. Ich výhodou je celkom iste dezinfekcia. Takéto búdky doporučujeme používať pri astrildovitých ale omnoho lepšie výsledky sa dosahujú pri drevených búdkach. V nich sa vytvorí priaznivejšia klíma pre úspešný rast mladých.

Dôležitá je i veľkosť vletového otvoru. Je nutné použiť sedliacky rozum a búdku prispôsobiť chovanému druhu. Niektoré vtáky majú radšej menšie otvory, ktoré do búdky pustia menej svetla. Všeobecne majú vtáky radšej búdky, kde je úplná tma. 

 

Aby sme Vám uľahčili výber búdky pre Vášho opereného zverenca a nemuseli ste experimentovať, na základe našich chovateľských skúseností, pri každej nami ponúkanej búdke nájdete zoznam vtákov, pre ktoré je tá konkrétna búdka určená.