Krúžkovanie exotického vtáctva

Krúžkovanie sa v zásade delí na dva postupy:
1. Krúžkovanie mláďat, uzavretým krúžkom
2. Krúžkovanie dospelých vtákov otvoreným krúžkom pre rozpoznanie pohlavia, alebo iných znakov podľa potreby chovateľa.

sample_980_0_1473494638_02        sample_980_0_1473494663_02        sample_980_0_1473494692_01

Výhodou krúžkovania mláďat je že vták má jasnú identitu, lepšie rozpoznávanie (rok narodenia, štát, chovateľ, organizácia)…a tým aj vyššia šanca preukázania pôvodu a veku vtáčika. A netreba zabúdať, že niektoré druhy sa v zmysle zákona musia označiť jedinečným, nedeliteľným a nesnímateľným krúžkom umiestneným na nohe (živé exempláre vtákov, narodené a odchované v zajatí a vtáky narodené v kontrolovanom prostredí). To sú v našej ponuke "CITES" krúžky.

Na krúžkovanie vtáctva sa používajú krúžky plastové či kovové, uzavreté a tiež aj otvorené. Plastové krúžky sa vyrábajú otvorené, ale aj uzavreté, rôznych farieb väčšinou bez popisu. Popis na krúžku bližšie charakterizuje pôvod a vek vtáčika, ktorý ho nosí. Na krúžku je písmenom označená krajina pôvodu napr. SK, rok narodenia napr. 17 rozumej 2017, a číslo krúžku napr. 17 155. Aj farba krúžku sa vyberá podľa roku. Ak chceme vtáky vystavovať na národných či medzinárodných výstavách je vhodné sa oboznámiť s pravidlami štandardov krúžkovania, ktoré určujú napr., na ktorú nohu je nutné vtáčika okrúžkovať, alebo akú farbu a popis má mať krúžok a pod.

V dnešnej dobe možno zakúpiť veľmi kvalitné kovové, ale aj plastové krúžky, rôznych veľkostí a farieb. Dôležité je aby na krúžku, ktorý sa zavedie na behák nohy vtáčika neboli nerovnosti, ostré hrany, alebo výčnelky, ktoré by mohli spôsobiť vtáčikovi zdravotnú ujmu. Je dôležité pred krúžkovaním vtáčika, vizuálne skontrolovať tvar a pevnosť krúžku. Všetky naše krúžky sú precízne opracované, aby neporanili nohu vtáčika. 

Uzavreté krúžky sa navliekajú na nôžku počas vývoja vtáčika v období, kedy je mláďa intenzívne kŕmené rodičmi v hniezdnej búdke a často krát ešte slepé. Toto obdobie je časovo ohraničené a závisí od druhu vtáctva, ktoré chováme. Jednoznačne sa nedá určiť presne deň krúžkovania, nakoľko vývin vtáčika v búdke je podmienený ďalšími faktormi, ako je napr. počet mláďat v hniezde, počasie, starostlivosť rodičov o mláďatá a v neposlednom rade aj starostlivosť zo strany chovateľa. Poznáme však orientačne deň vhodnosti krúžkovania, ktorý si chovatelia ľahko vypočítajú. Od vyliahnutia mladých cca 7-12 dní, podľa druhu, ktorý chováme. V tomto období stačí nahliadnuť do búdky a vizuálne zhodnotiť veľkosť mláďat. Krúžkovanie sa prevádza v období, kedy začínajú mláďatá otvárať oči. Mláďatá sa liahli postupne, preto aj deň krúžkovania jedincov v hniezde sa rôzni.

Postup krúžkovania:

Dva predné prsty spojíme s väčším zadným prstom a prevlečieme cez krúžok. Krúžok ťaháme cez predpriehlavkové a priehlavkové kosti nohy a kratší zadný prst smerom ku kĺbu k holennej kosti tak, aby sme mohli z vnútra krúžku oslobodiť aj kratší zadný prst. Môžeme si pomôcť druhou rukou, ktorou sa snažíme vytiahnuť von z krúžku zadný kratší prst. Krúžok na beháku nôžky vtáčika by mal byť voľný, umiestnený tesne nad prstami nohy, ktoré mu bránia skĺznuť z nôžky dolu. Na druhý deň po okrúžkovaní je vhodné hniezdo skontrolovať opäť, či náhodou krúžok nespadol, alebo sa neposunul na holennú časť nohy. V takomto prípade krúžok posunieme späť na behák nohy vtáka. Ak sa krúžok z nôžky vtáčika vyvlečie, počkáme dva dni a vtáčika okrúžkujeme opäť. Pri krúžkovaní si je možné pomôcť aj tak, že nôžku vtáčika natrieme olejom. Pri zavádzaní krúžku na nohu vtáčika postupujeme opatrne a dbáme na to, aby sme vtáčatko nezranili.

 postup krúžkovania

 Zavádzanie krúžku na nohu vtáčika nie je zložité a mal by ho zvládnuť každý chovateľ. Praxou určite získate potrebné zručnosti.