Vtáčia chrípka

Odporúčania pre chovateľov exotických vtákov v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky na Slovensku.

Chovateľom odporúčame prijať preventívne opatrenia a upraviť chovné zariadenia tak, aby sa zabránilo kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom, najmä pokiaľ ide o napájanie a kŕmenie. Zamedziť prístupu do chovného zariadenia cudzím osobám, zvlášť ak sa nachádzate v ochrannej zóne. 

Ak sa stalo chovateľovi , že sa chovateľské zariadenie nachádza uprostred ochranných a dozorných zón (3 alebo 10 km v okruhu) a jeho chov podlieha preto likvidácii, chovateľ by mal okamžite požiadať o výnimku, tak ako súčasné právne predpisy dovoľujú.

Chovateľom exotického vtáctva odporúčame, ak je to nevyhnutné, sledovať pravidelne informácie na webovej stránke štátnej veterinárnej správy o aktuálnej situácii v krajine. Informácie sú pravidelne aktualizované. 

Výskyty vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 – aktuálna situácia

Udeliť výnimky na likvidáciu v ochrannom alebo kontrolnom pásme na základe dekrétu majú miestne príslušné regionálne veterinárne správy podľa miesta pobytu. Kontakty môžete nájsť znova na webovej lokalite Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

Zoznam regionálnych veterinárnych a potravinových správ

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre nariaďuje zákaz konania výstav, zvodov a búrz vtáctva, vodnej a hrabavej hydiny na základe nepriaznivej nákazovej situácie na vtáčiu chrípku na Slovensku a v Európe.