Humac Natur Exot naše skúsenosti

 

 

Humac natur EXOT je špičkový dietetický kŕmny doplnok s vysokým obsahom humínových kyselín, určený pre exotické vtáctvo.

Humac natur EXOT je 100% prírodným kŕmnym doplnkom vyrobeným z ekologicky čistého zdroja oxihumolitu (hnedého uhlia).

Účinnou látkou sú humínové kyseliny, ktoré majú veľkú absorpčnú kapacitu, dokážu na seba viazať toxické látky a vírusy v tráviacom trakte zvierat.

Dokáže účinne stabilizovať pH v celom tráviacom systéme vtákov, optimalizuje tráviace pochody a podporuje množenie a činnosť mikroflóry v tráviacom trakte.

Ako pôsobí Humac Natur

Prevencia a liečba hnačkových ochorení, prevencia a liečba intoxikácií, stimulácia tráviacich procesov, podpora reprodukcie, podpora imunitného systému, pozitívny vplyv na funkciu pečene. Pôsobí ako prírodný rastový stimulátor a prirodzené antibiotikum.

Ako Humac Natur používať?

Pri podávaní Humac natur sa znižuje úmrtnosť mláďat až o 40%. Znižuje spotrebu antibiotík, posilňuje účinok probiotík, prospieva kondícii vtákov, má priaznivý vplyv na operenie, zvyšuje liahivosť, znižuje percento úmrtnosti zárodkov vo vajíčku. Používa sa tiež ako liečivo (profylaxia) pri zažívacích problémoch. Má niekoľkonásobne vyššiu schopnosť viazať toxíny a ťažké kovy ako živočíšne uhlie. Humínové kyseliny dokážu neutralizovať mikrobiálne toxíny, mykotoxíny, fytotoxiny, ktorými môže byť kontaminované podávané krmivo. Práve nekvalitné - kontaminované krmivo hrá častú úlohu pri ochorení či uhynutí vtákov.

Skrmovaním humínových kyselín je možné tento stav relatívne dobre eliminovať. Ide o prírodný rastový stimulátor a prirodzené antibiotikum. Množstvo týchto pozitívnych faktorov je dostatočné na to, aby bol dôvod v chove používať humínové kyseliny, najmä pokiaľ ide o prírodný produkt, s ktorým sa vtáky v prírode stretávajú prakticky denne.

Praktická aplikácia v chove

Keďže humínové kyseliny nie sú rozpustné vo vode, nemožno ich podávať v napájačkách. V chove exotických vtákov je nutné ich podávať iným spôsobom.

Na grit - najmä pri chove drobných exotov odporúčame prípravok Humac natur aplikovať do podávaného gritu, ktorý má drsný povrch, a tak sa na neho prípravok dobre nadviaže. Je potrebné dokonalé premiešanie s gritom, aby nezostal len na povrchu. Dávka je cca 1% z hmotnosti gritu.

Na íl - rozdrvené ílové bloky pre exotické vtáky posypať preparátom Humac natur a premiešať, íl má vysokú pórovitosť, prípravok sa na ňom dobre drží. Spolu s obľúbeným ílom je vtákmi dobre prijímaný. Aj tu odporúčame, aby bol podávaný sústavne. Dávka je cca 1% prípravku z hmotnosti ílového bloku.

Na suché krmivo - za sucha - prípravok Humac natur nasypaný na suché zrno v množstve 5 g / 1 kg krmiva. Zmes treba dobre premiešať. Čiastočky prípravku sú malé a drsný povrch zrna dokáže dosť veľkú časť na seba naviazať. Aj keď táto väzba nie je nijako pevná a časť prípravku zostane na dne nádoby, aj tak je tu pomerne veľká účinnosť.

Na suché krmivo - s vodou - prípravok je rozmiešaný vo vode v množstve 5 g / 4 ml / 1 kg krmiva. Zmes nalejeme do cca 1/10 množstva použitého zrna, dokonale premiešame - pretrepeme vo fľaši uzavretej viečkom a vsypeme do ostatnej pripravenej zmesi. Celú zmes je potrebné znovu dobre premiešať - pretrepať v uzavretej nádobe. Po odparení vody je prípravok stále pomerne pevne uchytený na povrchu zrna, zostáva na ňom, pokiaľ nedôjde k mechanickému zásahu. Čo sa týka podávania na zrno, tento spôsob je najlepší.

Na suché krmivo - s olejom - prípravok je rozmiešaný v oleji (klíčkový, palmový, olivový ...) v množstve 5 g / 5 ml / 1 kg krmiva. Zmes nalejeme do cca 1/10 množstva použitého zrna, dokonale premiešame - pretrepeme v fľaši uzavretej viečkom a vsypeme do ostatnej pripravenej zmesi. Celú zmes je potrebné znovu dobre premiešať - pretrepať v uzavretej nádobe. Zrno má na povrchu olejový film, v ktorom sú pomerne pevne uchytené čiastočky prípravku. Prípravok na zrne zostáva prichytený aj po odparení oleja (stuhnutie). Aby sa znížila spotreba oleja, je možné zmeniť postup: 1,5 ml oleja nalejeme do 100 g suchého krmiva, dobre rozmiešame. Taký obsah vysypeme do ostatného krmiva (900 g) a zase dokonale premiešame. Keď je na semenách vytvorený olejový film, prisypeme 5 g prášku Humac natur a zmes znovu dokonale premiešame.

Vtáky zrno pri lúskanie jazykom obracajú a takto sa im dostane prášok na jazyk a následne do tráviaceho traktu. Krmivo podávame obvyklým spôsobom. Pri použití olejov, ak sú v nich vitamíny, je potrebné brať ohľad na ich oxidáciu a podávať len primerané množstvo krmiva.

Do čerstvej vaječnej zmesi - keďže prípravok čiastočne mení jej farbu, je potrebné, aby si na túto zmenu vtáky zvykli. Pri použití dávky 5 g / 1 kg krmiva nie je zmena farby nijak výrazná. 

Na ovocie a zeleninu - najmä pre papagáje je vhodné podávať prípravok Humac natur na nakrájané čerstvé ovocie a zeleninu.

Na vetvičky - pri podávaní vetvičiek stromov na okus možno tieto namočiť do vody a následne poprášiť zmieneným prípravkom.

Na naklíčenú alebo namočenú zmes zrnín - a to najmä u vtákov so zdravotnými - tráviacimi problémami alebo pri príprave na chovnú sezónu. Prípravkom zmes rovnomerne poprášime a opatrne premiešame, aby sme nepoškodili klíčky.

Na varené zrno - pri varených semenách je potrebné dbať na to, že liek nesmie byť ohriaty na vyššiu teplotu ako 90 ºC. Preto ho nikdy nepodávame do horúcej zmesi varených zŕn, aplikujeme ho až po jej vychladnutí. Prípravok na zmes rovnomerne rozprášime a dobre premiešame.

Na naklíčený - namočený klas senegalského prosa - rovnomerne poprášiť (vhodné pre aplikáciu v chovoch drobných exotov, kanárikov ...).