Ako skrotiť papagája

Pre každého, kto si chce skrotiť papagája prinášame skromný návod ako postupovať. Majte na pamäti, že každý krok popísaný v nasledujúcom návode na skrotenie papagája sa počíta na dni a týždne a nie na minúty. Skrotenie papagája si vyžaduje veľkú trpezlivosť.

Pamätajte, že skrotiť sa dá len mladý papagáj. 

 

1. Sadnite si tvárou ku klietke papagája a čítajte noviny, alebo iba ticho seďte. Hovorte na papagája tichým hlasom. Ruky majte viditeľne pred sebou a nepohybujte nimi. Nerobte žiadne prudké pohyby. Ponúknite papagájovi do misky jeho najobľúbenejšiu pochúťku. Ak si ju nezoberie vezmite ju. Keď sa papagáj cíti bezpečne, pohybuje sa po klietke, pije a zobe za Vašej prítomnosti, prejdite na ďalší krok.

2. Pristúpte  ku klietke, jednu ruku majte pred sebou a druhú za chrbátom. Rukami nepohybujte, hovorte na papagája, alebo mu niečo čítajte.Nepozerajte na neho sústredene a priamo, ale majte oči sklopené. Opakujte to tak dlho až sa papagáj bude cítiť v novej situácii bezpečne.

3. Daj mu misku s obľúbenou maškrtou, alebo kŕmením / dobré skúsenosti máme so zeleným kŕmením / bližšie k Vašej ruke, otočte sa tvárou od klietky a čakajte keď sa bude papagáj bez strachu pohybovať po klietke a zoberie si obľúbenú maškrtu.

4. Držte v prstoch obľúbenú maškrtu pred klietkou. Nepohybujte ňou. Ak o ňu papagáj prejaví záujem a chce si ju vziať, dajte mu ju na mriežku klietky, alebo do misky. V nijakom prípade ju potom nepremiestňujte.

5. Začnite trochu pohybovať prstami. Hrajte s maškrtou alebo hračkou. Nedotýkajte sa papagája. Ak Je papagáj nekľudný a od strachu vyskočí vráťte sa k bodu 4. Ak nejaví plachosť pokračujte.

6. Ukážte papagájovi druhú ruku. V prvej ruke držte stále maškrtu alebo hračku a druhou nepohybujte.

7. Začnite pohybovať rukami - pomaly a opatrne, držte v jednej ruke stále maškrtu alebo hračku.

8. Dajte ruky voľne blízko k miske, tak aby papagáj musel po nich prejsť ak si chce zobrať maškrtu. Nehýbte nimi, iba nechajte nech po nich papagáj stúpa a skúma Vaše prsty.

9. Jemne pohybujte prstami zatiaľ čo papagája máte na ruke. Ak sa nebojí preneste ho takto von z klietky.

10. Majte papagája na ruke a druhou mu podávajte maškrtu a lákajte ho von z klietky.

11. Vezmite si papagája na ruke z klietky a rovnako ho vráťte späť.

12. Papagáj je mimo klietky a v jednej ruke máte maškrtu. Zatiaľ čo papagáj žerie maškrtu priblížte sa druhou rukou niekoľko centimetrov nad jeho hlavu ale nedotýkajte sa ho.

13. Nechajte nech vám papagáj sám vlezie na jednu ruku a v druhej majte maškrtu. Ruky kombinujte. Zatiaľ čo v jednej ruke držíte papagája, druhou rukou pohybujte nad jeho hlavou. Pokračujte tak dlho, až papagáj stratí strach z Vašej ruky.

14. Nechajte nech papagáj prelieza z jednej ruky na druhú. V druhej ruke majte vždy maškrtu a po úspešnom cviku papagája odmeňte. Pokiaľ je papagáj na jednej ruke druhou sa ho dotknite na hlave. Ruky striedajte a opakujte to dokiaľ papagáj strach z ruky nestratí.

15. Držte papagája na ruke a vráťte ho do klietky. Hovorte mu pritom slová, pokyny na vrátenie sa do klietky. Nechajte nech Vám papagáj sám vlezie na ruku, ktorú držíte pri otvorených dvierkach klietky. Naučte ho tiež na povel - slovo vrátiť sa do klietky.

16. Zoberte si papagája na ruku a jemne prehrabte papagájovi perie na hlave. Robte to dovtedy až celkom stratí strach z Vašich dotykov.

17. Ak papagáj zvládne tieto kroky môžete ho naučiť napríklad pristávať na Vašom pleci. 

Keď papagáj celkom stratí plachosť a neprejavuje strach z Vašich rúk a pohybov môžete pristúpiť k výučbe slov.

Pri krotení papagája majte trpezlivosť a vždy iba radosť aj z malých úspechov