Fabríciova burza

burza Fabriciova - orgán u vtákov v oblasti kloaky, v ktorom dochádza k vyzrievaniu B lymfocytov. 

Analogický orgán u cicavcov nie je známy.