Choroby peria a kože exotických vtákov

 

Choroby peria exotických vtákov vo väčšine prípadov, odzrkadľujú problém v hygiene chovu, výžive a iných tzv. zoohygienických aspektoch chovu. Preto je veľmi dôležitá hygiena v chovných zariadeniach, čistota napájacích misiek a nezávadnosť poskytovanej potravy. Výber prostriedkov na udržovanie hygieny v chovných zariadeniach nájdete v našej ponuke dezinfekčných prostriedkov.

Bežné pŕchnutie, ktoré je u každého vtáka samozrejmosťou a prebieha 1x ročne, u niektorých druhov 2-3 krát ročne je normálne, nepredstavuje žiadne riziko a treba ho vedieť rozoznať od chorobného pŕchnutia. Dôležité je všímať si, ako preperovanie prebieha, či vypadnuté pero je nahradené novým v krátkej dobe. Chorobné vypadávanie peria je akékoľvek vypadávanie mimo preperovaciu sezónu. Hlavnou príčinou je nedostatočná výživa, genetické poruchy, endokrinné poruchy ako je znížená činnosť štítnej žľazy, poškodenia perových folikulov cystami, papilómami a lipómami. 

Z ďalších možností straty peria je jeho obhrýzanie a vytrhávanie, ktoré patrí medzi psychózy. Z nedostatku vitamínov prichádzajú do úvahy najmä vitamíny  A, B2 a H.

K ďalším ochoreniam peria a kože patria parazity. Môžu sa vyskytnúť aj u doma chovaných exotov, najmä ak zverencom poskytujeme prírodné bydlá, na ktorých sa môžu parazity do chovateľského prostredia zavliecť. Z hlavných parazitov sú to roztoče – Cnemidocoptes, klieštikovec kurí, kliešte a švoly. Všetky žijú v našom prostredí. Výrazne narúšajú pohodu zvierat a spôsobujú svrbenie, pričom si pri škrabaní vtáky zraňujú kožu a poškodzujú perie. Príčina sa dá odstrániť rýchlo a efektívne, len ju treba správne diagnostikovať. Z infekčných ochorení sú to najmä plesňové, ako je Favus, ktorého pôvodcom je pleseň Trichophyton spp.a je prenosný aj na človeka. 

Lézie výrazne svrbia, sú ohraničené a najčastejšie sa nachádzajú v oblasti temena. Z plesní sa ešte vyskytuje kožná forma aspergilózy. Z vírusových ochorení sú to papilomatóza, ktorá je typická formovaním tzv. Papilómov alebo bradavíc. Rastú na stopke a sú karfiolovitého vzhľadu. Ochorenia peria vírusového pôvodu, ako sú Francúzke pŕchnutie alebo Polyomavírusové ochorenie papagájov, postihujú krídlové a chvostové perie a tým bránia letu vtákov. Ich prejav je spojený s prostredím, výživou a hlavne stresom. K najzávažnejším ochoreniam peria vtákov patrí cirkoviróza papagájov alebo PBFD. Postihuje perie na celom povrchu tela a tiež zobák. Dochádza k jeho deformácii, pričom je nevyhnutná sústavná mechanická korekcia, perie rastie zakrpatené, deformované, vtáky nie sú schopné letu. V našej ponuke nájdete veterinárne dezinfekcie, ktoré ničia i PBFD.

Výnimkou nie sú ani nádory kože ako lipómi a liposarkómi, ktoré najčastejšie vznikajú u obéznych zvierat.

K ochoreniam kože sa radí aj hyperkeratóza behákov a chodidiel vtákov. Vzniká z nevhodných bydiel najmä umelých a nevyhovujúcich svojou veľkosťou. Zhrubne koža na nohách, je krehká, ľahko dochádza k zraneniam a poruchám pri pohybe.