Ako vybrať liaheň

Umelá inkubácia / liahnutie / a ručný odchov papagájov umožňujú chovateľovi priamy kontakt s vtákmi a pozorovanie úžasného vývoja v priebehu inkubácie, vyliahnutia a rastu mláďat.

mladé_1

Bez liahne je všetko toto nádherné pred chovateľom skryté v hniezde. Zaobstaranie liahne je pre každého chovateľa dôležitým rozhodnutím.  Pre dnešného chovateľa trh ponúka celú radu rôznych liahní, od jednoduchých až po kompletne automatické so zariadením na otáčanie vajec, digitálnym meraním teploty a kontroly vlhkosti vzduchu. 

Základné konštrukčné typy liahní

V zásade možno rozlišovať 3 základné konštrukcie liahní - liahne bez núteného obehu vzduchu, liahne s núteným obehom vzduchu a liahne kontaktné. 

Liahne bez núteného obehu vzduchu

Liahne bez núteného obehu vzduchu (bez ventilátora) patria k najstarším a relatívne jednoduchým typom. K šíreniu tepla v tejto liahni dochádza prirodzeným prúdením vzduchu. K dosiahnutiu dostatočnej výmeny vzduchu mávajú tieto liahne nasávanie čerstvého vzduchu v dolnej časti a odvod CO2 v hornej časti. Čím je potom väčší rozdiel medzi teplotou vnútri liahne a teplotou v miestnosti, tým je tiež väčšie prúdenie vzduchu dovnútra a von z liahne. Liahne bez núteného obehu vzduchu majú samozrejme vnútri v rôznej výške rôznu teplotu a sú náchylné nielen na zmenu teploty v miestnosti, ale tiež napríklad na zmenu tlaku. 

 Liahne s núteným obehom vzduchu

Liahne s ventilátorom sú dnes asi najobľúbenejším typom liahne a to predovšetkým vďaka jednoduchosti a nenáročnosti ovládania a tiež vysokej presnosti, ktorú zvyčajne dosahujú. Teplo je distribuované v priestore liahne práve pomocou ventilátora a umiestnenie senzorov teploty a vlhkosti teda nie je tak dôležité. Samotný ventilátor však ešte nie je zárukou toho, že hodnoty teploty budú v celom priestore liahne rovnaké. Všeobecne je nutné mať na pamäti, že vo všetkých liahňach s núteným obehom vzduchu je vysušovanie vajec vyššie ako v liahňach bez ventilátora a vlhkosť teda musíte starostlivo sledovať.

Kontaktné liahne

Jedným z hlavných rozdielov medzi prirodzeným liahnutím v prírode a umelým liahnutím je spôsob ohrievania vajec. Kým v liahni obklopíme vajcia teplým vzduchom, v prírode je vajce ohrievané priamo kontaktom sediacimi rodičmi. V kontaktných liahňach sa výrobca snažil maximálne simulovať prirodzený proces - v liahni sa automaticky nafukuje teplým vzduchom vankúš, ktorý zhora dosadá na vajcia a zahrieva ich. V nastavenom intervale potom dochádza k jeho vyfúknutiu, t.j. ochladeniu vajec a opätovnému nafúknutiu a zahrievaniu. Tieto liahne sa ale v bežnej chovateľskej praxi vzhľadom na ich veľkú cenu bežne nepoužívajú.

 

Čo musí spĺňať liaheň pre úspešné liahnutie 

Pred výberom liahne je nutné si uvedomiť, že pre úspešné liahnutie každého vajcia je nutné zaistiť 4 základné podmienky:

  • vajcia sa musia udržiavať v správnej teplote, aby došlo ku správnemu naštartovaniu metabolických procesov v zárodku
  • vajcia cez pórovitú škrupinu vysychajú a je teda nutné zabezpečiť dostatočnú vlhkosť
  • vajcia sa musí pomerne často otáčať
  • vajcia "dýchajú" a potrebujú stály prístup kyslíka a odvod CO2.

 

Teplota v liahni

Správne nastavenie teploty v liahni je rozhodujúcim kritériom pre úspešné liahnutie. Jej presnosť a stálosť je pre vývoj zárodku najdôležitejšie. Dôležitá je pritom práve teplota zárodku - teda zhruba uprostred vajca. Vták sedí na vajciach a zahrieva ich zhora , a to približne o 2 až 3° C pod jeho telesnou teplotou. Vajcia papagájov vyžadujú teplotu v rozmedzí 37,1°C a 37,3°C.  Väčšina kvalitných továrenských liahní už používa proporcionálne termostaty, ktorými sa takéto rozpätie teplôt dôsledne dodržiava .

Vlhkosť vzduchu v liahni 

Stála a presná vlhkosť nie je pre vývoj zárodku tak kritická ako teplota, ale treba si uvedomiť, že najdôležitejším faktorom, ktorý prispieva k úbytku hmotnosti vo vajci v priebehu inkubácie je práve vlhkosť vzduchu. Každé vajce cez škrupinu vysychá a stráca hmotnosť. Strata hmotnosti by od prvého do posledného dňa liahnutia mala činiť 13-15% hmotnosti vajca. Kolísanie vlhkosti teda nie je tak dôležité, ak priemerná vlhkosť zodpovedá ideálu a ak strata hmotnosti činí práve ideálnych 13-15%. Ak je vlhkosť v liahni nízka, vajcia vysychajú rýchlejšie a strata hmotnosti je väčšia. Naopak pri príliš vysokej vlhkosti sa vajcia vysušujú menej, vajce zostáva ťažšie a vzduchová komôrka zostáva malá. Pre všetky vtáky potom platí, že vlhkosť počas liahnutia by mala byť vyššia - min. okolo 60% RH. Vlhkosť v liahni možno ovplyvňovať a regulovať v zásade dvoma rôznymi spôsobmi. Jednak množstvom vody, ktoré sa v liahni odparí a jednak reguláciou prívodu suchého vzduchu zvonka.

Otáčanie vajec v liahni

Otáčanie vajec je pre správny vývin zárodku opäť veľmi dôležité a to z dvoch dôvodov. Jednak preto, aby sa zárodok nedotkol steny vajca a neprilepil sa k nej a jednak je pohybom vajca zaistený stály prísun živín k zárodku (veľmi dôležité predovšetkým prvý týždeň, kedy ešte zárodok nemá vlastný obehový systém). Nutná frekvencia a uhol otáčania sa u jednotlivých druhov vtákov môže významne líšiť a tiež poloha vajca a spôsob otáčania je rôzny. Pre otáčanie vajec sa používajú buď posuvné dná (vajcia ležia na dne, ktoré sa pohybuje doľava / doprava. Pri pohybe dna sa vajce zarazí o prepážku a pretočí sa na mieste) alebo systém valčekov, na ktorých vajce leží a ktoré sa otáčajú aj s vajcom .

Čerstvý vzduch v liahni

Pre vývoj a život každého živého tvora je potrebný kyslík. A treba si uvedomiť, že i zárodok vo vajci je živý tvor, ktorý potrebuje dýchať. Liahne sú preto opatrené na dostatočný prívod čerstvého vzduchu vstavanými klapkami.

Vyberte teda takú liaheň, ktorá spĺňa všetky tieto požiadavky a je na rozhodnutí každého chovateľa pre aký typ automatizácie inkubačného procesu sa rozhodne. V prípade záujmu vám radi poradíme a pomôžeme s výberom liahne.

poradna@petparadise.sk