adult a subadult

Adult pri krmive pre psov a mačky znamená, že je určené pre dospelých psov alebo mačky.

Pri kŕmnom hmyze je význam podobný. Hneď po dospelostnom zvleku je dospelý (adultný), pred týmto vyzliekaním je subadultný a všetky vyzliekania ešte predtým je semiadultný.