Chovatelia papagája sivého - žaka - pozor na termíny

Slovenským držiteľom papagája sivého - žaka (Psittacus erithacus) a gekóna (Lygodactylus williamsi)

žako

pribudnú tento rok nové povinnosti v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ.Dôvodom je prísnejšia ochrana uvedených druhov. 

Oba druhy boli v rámci EÚ resp. Slovenskej republiky preradené z prílohy B do prílohy A nadobudnutím účinnosti nariadenia Komisie (EÚ) 2017/160 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. Spomínané nariadenie nadobudlo účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t. j. dňa 4.2.2017.
Tento dátum je veľmi dôležitý, pretože začalo plynúť prechodné obdobie v trvaní troch mesiacov. Čo presne to pre držiteľov takýchto exemplárov znamená?

A.
Tu je na mieste zdôrazniť, že prechodné obdobie sa týka len držiteľov tých exemplárov, ktoré sa nachádzali v držbe aj pred účinnosťou vyššie uvedeného nariadenia t. j. do 3.2.2017.
Takíto držitelia sú teda v termíne od 4.2.2017 do 4.5.2017 povinní
· zosúladiť vedenie evidencie a 
· požiadať miestne príslušný okresný úrad o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo MŽP SR o vydanie výnimky zo zákazu komerčných činností. Držiteľ si môže vybrať medzi preukazom a výnimkou v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.
V praxi to znamená pre držiteľa nasledovné:

  1. V lehote od 4.2.2017 do 4.5.2017 vyznačiť zmenu v zaradení druhu do príloh CITES a príloh EÚ v držiteľovej existujúcej druhovej karte exemplára živočícha,
  2. V lehote 30 dní od vyznačenia zmeny túto zmenu oznámiť písomne alebo elektronicky miestne príslušnému okresnému úradu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou,
  3. Ku dňu 4.2.2017 zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára pod dohľadom zamestnanca príslušného okresného úradu, ktorý vyhotoví z vykonania dohľadu nad nezameniteľným označením záznam (v prípade, že exemplár nie je nezameniteľne označený). Ak exemplár označený je a nezameniteľné označenie spĺňa podmienky jedinečnosti, nedeliteľnosti a nesnímateľnosti (čl. 66 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 a § 13 zákona č. 15/2005 Z. z.), nie je potrebné exemplár preznačiť,
  4. V prípade, že držiteľ neplánuje vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť, v lehote od 4.2.2017 do 4.5.2017 požiadať miestne príslušný okresný úrad o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha,
  5. V prípade, že držiteľ plánuje vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť, v lehote od 4.2.2017 do 4.5.2017 požiadať o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností MŽP SR.

Pozor, ak však chce takýto držiteľ vykonať prevod počas prechodného obdobia, je povinný tak urobiť už s platnou individuálnou výnimkou zo zákazu komerčných činností alebo platným preukazom o pôvode exemplára živočícha.
Formulár žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností (http://www.minzp.sk/files/oblasti/ochrana-prirody-a-krajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi/formular_ziadosti_kc21.1.pdf) spolu s náležitosťami je možné nájsť na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/nalezitosti-ziadosti_kc-zako-gekon_tabulka-prechodne-obdobie.pdf)

B.
V prípade, že držiteľ nadobudol exemplár dňa 4.2.2017 a neskôr(ide teda o nového držiteľa), automaticky sa ho týkajú povinnosti, ktoré sa vzťahujú na držiteľov exemplárov druhov zaradených do prílohy A.
To v praxi znamená, že v prípade akéhokoľvek typu prevodu (komerčného alebo nekomerčného) je tento možné vykonať len s platnou individuálnou výnimkou zo zákazu komerčných činností (v prípade vykonania komerčnej činnosti na území Slovenskej republiky resp. celej EÚ) alebo platným preukazom o pôvode exemplára živočícha (v prípade vykonania iného prevodu napr. darovania alebo zapožičania na území Slovenskej republiky), čo platí pre oba subjekty, ktorých sa týka zmena držby – predávajúceho i kupujúceho resp. pôvodného držiteľa i nadobúdateľa. Nový držiteľ si následne bezodkladne po nadobudnutí exemplára založí druhovú kartu exemplára živočícha (http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/druhova-karta-exemplara-zivocicha.pdf), ktorú vyplní a v lehote 30 dní od vyznačenia zmeny túto zmenu oznámi písomne alebo elektronicky miestne príslušnému okresnému úradu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou. Originál preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo výnimky zo zákazov komerčných činností, spolu s originálom druhovej karty exemplára živočícha si starostlivo uchová.
Dôrazne odporúčame verejnosti nenadobúdať živé exempláre vyššie uvedených druhov bez jedného z týchto dokladov resp. nadobúdať ich len s originálom preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo originálom výnimky zo zákazu komerčných činností!
Dôležité je tiež upozorniť na to, že komerčná činnosť je definovaná širšie, a síce ako kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, využitie na komerčný zisk a predaj (znamená akúkoľvek formu predaja; nájom, výmenný obchod alebo výmena sa bude považovať za predaj; výrazy s obdobným významom sa budú vysvetľovať obdobne), držba na predaj, ponuka na predaj (znamená ponuku na predaj a akúkoľvek činnosť, ktorá by sa dala takto logicky vysvetliť vrátane reklamy alebo obstarania reklamy na predaj a výzvu na obchod) alebo preprava na účely predaja.
Pre tých držiteľov, ktorí nadobudli exemplár vyššie uvedených druhov dňa 4.2.2017 a neskôr vlastným odchovom, platia povinnosti držiteľov exemplárov druhov zaradených do prílohy A, t. j.

  1. Zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára pod dohľadom zamestnanca príslušného okresného úradu, ktorý vyhotoví z vykonania dohľadu nad nezameniteľným označením záznam (miestne príslušný okresný úrad je potrebné požiadať o vykonanie dohľadu nad označením a ten rozhodne o spôsobe nezameniteľného označenia, pričom musí byť pri označení prítomný),
  2. V prípade, že držiteľ neplánuje vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť, po nezameniteľnom označení exemplára požiadať miestne príslušný okresný úrad u vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha,
  3. V prípade, že držiteľ plánujete vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť, po nezameniteľnom označení exemplára požiadať o udelenie výnimky zo zákazu komerčnej činnosti MŽP SR.

Držiteľ si znovu môže vybrať, či požiada o vydanie preukazu o pôvode alebo o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.
Nové povinnosti priniesli zmeny v zaradení spomínaných druhov do príloh Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Zmeny odsúhlasili účastníci minuloročnej konferencie zmluvných strán dohovoru v Johannesburgu.

Prevzaté zo stránky MŽP SR

Nastavenia cookies

Používame súbory cookie, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie webovej stránky a vďaka analýze prevádzky webovej stránky neustále zlepšovali jej funkcie, výkon a použiteľnosť

Nevyhnutné (vždy aktívne, nemožno vypnúť)
Tieto cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky
Analytické
Pomáhajú nám pochopiť, ako používate webové stránky. Môžeme ich použiť na zlepšenie
Profilovanie (marketing)
Vďaka týmto cookie súborom vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné