Reklamácie a vratky tovaru


1  Automatizované reklamačné a vratkové formuláre.
 

V rámci zjednodušenia vybavovania reklamácií a vrátenia tovaru môžete využiť namiesto vypisovania formulárov a písania emailov náš automatizovaný proces riešenia reklamácií. 

Okrem zjednodušenia procesu pri uplatňovaní reklamácie Vám systém ihneď vystaví potvrdenie o prijatí reklamácie, umožní sledovať stav vybavovania reklamácie v reálnom čase a urýchli tak celý reklamačný proces.

Samozrejme ak Vám viac vyhovuje písomný styk môžete i naďalej použiť reklamačný protokol alebo formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

REKLAMÁCIA:

Všetky reklamácie sa riadia podľa nášho reklamačného poriadku a prislúchajúcich zákonov. Zadanie do systému má rovnakú váhu ako vypísanie a zaslanie reklamačného protokolu.

 

 

VRÁTENIE TOVARU:

V zmysle zákonov máte právo na vrátenie tovaru. Informácie nájdete v poučení o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zadanie do systému má rovnakú váhu ako vypísanie a zaslanie formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.