Obchodné podmienky

Podmienky ochrany osobných údajov

4

INFORMÁCIE A POUČENIE O PRÁVACH V ZMYSLE nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod číslom 1614559.

Právna doložka

2PRÁVNA DOLOŽKA SPOLOČNOSTI Sirex Group s.r.o., ako prevádzkovateľa internetového obchodu www.petparadise.sk

Pre spoločnosť Sirex Group s.r.o., ako prevádzkovateľa internetového obchodu  je seriózne vybavovanie objednávok a prípadne i reklamácií jej zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnako veľký dôraz je kladený i na ochranu ich osobných údajov. 

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

3POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci: Sirex Group s.r.o. , Štúrova 84, 956 12 Kamanová , IČO 48 244 171,

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.  

 

Ochrana osobných údajov

4INFORMÁCIE A POUČENIE O PRÁVACH V ZMYSLE "§ 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov"

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod číslom 1614559.

 

 

 

Reklamačný poriadok


11. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

 

 

Všeobecné obchodné podmienky

6bVŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY internetového obchodu petparadise.sk

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť Sirex Group s.r.o., so sídlom Štúrova 84, 956 12 Kamanová, IČO: 48 244 171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 39191/N (ďalej len ako „predávajúci“). 

 

Stránka 1 z 1 - 9 položiek celkom