Oligopeptidy

Všeobecne sa počet aminokyselín, z ktorých jedna peptidová molekula pozostáva nazýva aj dĺžka reťazca. Na základe dĺžky reťazca rozdeľujeme:

  • Dipeptidy – pozostávajúce z 2 molekúl aminokyselín
  • Tripeptidy – pozostávajúce z 3 molekúl aminokyselín
  • Oligopeptidy – pozostávajúce z do 10 molekúl aminokyselín
  • Polypeptidy – pozostávajúce z viac než 10 molekúl aminokyselín
  • Makropeptidy – pozostávajúce z viac než 100 molekúl aminokyselín