Fypryst sprej 100ml

Prípravok je účinný proti napadnutiu blchami po dobu dvoch mesiacov a proti kliešťom po dobu až 4 týždňov.


 • €17,04 bez DPH
 • (21 ks) Skladom
  Môžeme doručiť do: 29.05.2024
€20,45 / ks
Kategória: Starostlivosť o mačky,Aplikácia na srsť
Záruka: 2 roky
Hmotnosť: 0.2 kg
Antiparazitické spreje a peny (?): Aplikácia na srsť
 

NÁZOV LIEKU Fypryst 2,5 mg / ml kožný sprej, roztok pre mačky a psov

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie 1 ml obsahuje Účinná látka: Fipronilum 2,5 mg Pomocné látky: Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť

LIEKOVÁ FORMA Kožný sprej, roztok Bezfarebná číra tekutina.

Klinické údaje Cieľový druh Mačky a psy.

Indikácie so špecifikovaním cieľového druhu Liečba pri napadnutí blchami (Ctenocephalides spp.) A kliešťami (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) u psov a mačiek. Liečba napadnutia všenkami (Trichodectes canis) u psov a (Felicola subrostratus) u mačiek. Liek sa používa ako súčasť stratégie liečby alergie na blšie uhryznutie (FAD) u psov a mačiek. Insekticídny účinok proti novému napadnutiu dospelými blchami pretrváva v závislosti na okolitom prostredí až 2 mesiace u mačiek a až 3 mesiace u psov. Prípravok má v závislosti od vplyvu okolitého prostredia trvalý akaricídny účinok proti kliešťom až 4 týždne.

Kontraindikácie Neaplikovať chorým zvieratám (celkové ochorenie, horúčka) alebo zvieratám v rekonvalescencii. Nepoužívať u králikov z dôvodu nebezpečenstva nežiaducich reakcií až úhynu. Nepoužívať v prípade precitlivenosti na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok.

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh Pri použití ako súčasti stratégie liečby alergie na blšie uhryznutie sa alergickým pacientom a ďalším psom a mačkám v spoločnej domácnosti odporúča aplikácie v mesačných intervaloch. Ošetrenie lôžkovín, kobercov a mäkkého nábytku vhodným insekticídom pomôže znížiť záťaž životného prostredia a maximalizovať dĺžku ochrany proti re-invázii, bez ktorú prípravok poskytuje. Liek nie je vhodný na priame ošetrenie okolitého prostredia. Na dosiahnutie optimálnej účinnosti sa neodporúča kúpať a šampónovať zvieratá dva dni pred a po liečbe týmto liekom. Kúpanie a šampónovanie až štyrikrát v priebehu dvoch mesiacov preukázalo, že nemá signifikantný účinok na reziduálnu účinnosť lieku. Pri častejšom šampónovanie sa odporúča liečba v mesačných intervaloch.

Špeciálne opatrenia na používanie Osobitné opatrenia na používanie u zvierat Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Vyhnite sa kontaktu s očami zvieraťa. V prípade náhodného kontaktu s očami zvieraťa ihneď oči vypláchnite prúdom vody a vyhľadajte veterinárneho lekára. Neaplikujte priamo na miesta s poškodenou pokožkou. Ošetrené zviera ponechajte uschnúť v dobre vetranej miestnosti. Nezatvárajte zvieratá do uzatvoreného priestoru alebo prenosného boxu dokiaľ nie je srsť úplne suchá. Prípravok sa vzhľadom na nedostatok údajov o špecifické tolerancii a účinnosti na liečbu iných druhov zvierat ako psov a mačiek. Je dôležité sa uistiť, že sa zvieratá po aplikácii nebudú vzájomne olizovať. Môže dôjsť k uchyteniu jednotlivých kliešťov. V prípade nepriaznivých podmienok preto nemožno úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb. Držte liečené zviera ďalej od ohňa alebo iných zdrojov tepla a iných povrchov, ktoré by mohli byť poškodené alkoholom zo spreja, po dobu aspoň 30 minút po aplikácii a pokiaľ nie je srsť úplne suchá. Neaplikujte v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných horľavých materiálov. Len na vonkajšie použitie. Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré podávajú liek zvieratám Tento liek môže spôsobiť podráždenie sliznice a očí. Vyhnite sa preto kontaktu lieku s ústami a očami. V prípade náhodného zasiahnutia oka opatrne vypláchnite oko čistou vodou. Ľudia so známou precitlivenosťou na liečivo alebo alkohol, alebo s astmou, by sa mali vyhnúť kontaktu s liekom. Zabráňte kontaktu prípravku s prstami. V prípade postriekania si umyte ruky mydlom a vodou. S ošetrenými zvieratami a zamedzte deťom hrať sa s nimi, kým aplikovaný prípravok nezaschne. Preto sa neodporúča ošetrenie zvieratá počas dňa, ale v podvečer, a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, najmä deťmi. Prípravok aplikujte zvieratám na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranej miestnosti. Sprej nevdychujte. Počas aplikácie nefajčite, nepite ani nejedzte. Pri ošetrovaní zvierat noste rukavice z PVC alebo nitrilu. Pri aplikácii sa odporúča obliecť si nepremokavú zásteru k ochrane oblečenia. Pokiaľ došlo k postriekaniu oblečenia, malo by byť pred opätovným nosením vyprané. Rukavice po použití zlikvidujte a ruky si umyte mydlom a vodou. Postriekanú pokožku ihneď umyte mydlom a vodou. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekára. Ľudia so známou precitlivenosťou alebo s astmou môžu byť na tento liek obzvlášť citliví. Nepoužívajte prípravok, ak ste na neho v minulosti nepriaznivo reagovali. Ošetrenie väčšieho počtu zvierat: Dobré vetranie je dôležité predovšetkým tam, kde sa ošetruje väčšie množstvo zvierat. Väčšie množstvo zvierat ošetrujte vonku alebo zabráňte hromadeniu výparov alkoholu premiestnením ošetrených zvierat z priestorov, kde dochádza k aplikácii a kde sa vyparuje alkohol. Tiež zaistite, aby bola miestnosť, kde dochádza k ošetreniu, medzi jednotlivými aplikáciami dobre vetraná. Zaistite tiež dobré vetranie miestnosti, kde zvieratá schnú a vyhnite sa umiestnenia niekoľkých čerstvo ošetrených zvierat do jedného priestoru. Ďalšie opatrenia Fipronil môže mať nežiaduce účinky na vodné organizmy. Psom by nemalo byť dovolené plávať vo vodných tokoch počas 2 dní po ošetrení. Väčšie množstvo zvierat ošetrujte vonku alebo zabráňte hromadeniu výparov alkoholu premiestnením ošetrených zvierat z priestorov, kde dochádza k aplikácii a kde sa vyparuje alkohol. Tiež zaistite, aby bola miestnosť, kde dochádza k ošetreniu, medzi jednotlivými aplikáciami dobre vetraná. Zaistite tiež dobré vetranie miestnosti, kde zvieratá schnú a vyhnite sa umiestnenia niekoľkých čerstvo ošetrených zvierat do jedného priestoru. Ďalšie opatrenia Fipronil môže mať nežiaduce účinky na vodné organizmy. Psom by nemalo byť dovolené plávať vo vodných tokoch počas 2 dní po ošetrení. Väčšie množstvo zvierat ošetrujte vonku alebo zabráňte hromadeniu výparov alkoholu premiestnením ošetrených zvierat z priestorov, kde dochádza k aplikácii a kde sa vyparuje alkohol. Tiež zaistite, aby bola miestnosť, kde dochádza k ošetreniu, medzi jednotlivými aplikáciami dobre vetraná. Zaistite tiež dobré vetranie miestnosti, kde zvieratá schnú a vyhnite sa umiestnenia niekoľkých čerstvo ošetrených zvierat do jedného priestoru. Ďalšie opatrenia Fipronil môže mať nežiaduce účinky na vodné organizmy. Psom by nemalo byť dovolené plávať vo vodných tokoch počas 2 dní po ošetrení. kde zvieratá schnú a vyhnite sa umiestnenia niekoľkých čerstvo ošetrených zvierat do jedného priestoru. Ďalšie opatrenia Fipronil môže mať nežiaduce účinky na vodné organizmy. Psom by nemalo byť dovolené plávať vo vodných tokoch počas 2 dní po ošetrení. kde zvieratá schnú a vyhnite sa umiestnenia niekoľkých čerstvo ošetrených zvierat do jedného priestoru. Ďalšie opatrenia Fipronil môže mať nežiaduce účinky na vodné organizmy. Psom by nemalo byť dovolené plávať vo vodných tokoch počas 2 dní po ošetrení.

Nežiaduce účinky (frekvencia a závažnosť) Pokiaľ dôjde k olízania, môže sa objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula. V rámci veľmi zriedkavých nežiaducich účinkov boli po použití zaznamenané prechodné kožné reakcie v mieste aplikácie - začervenanie kože, svrbenie alebo vypadávanie srsti. Výnimočne boli po aplikácii zaznamenané hypersalivácia, reverzibilné neurologické symptómy (hyperestézia, depresia, nervozita), zvracanie alebo dýchacie problémy. Vyvarujte sa predávkovania. Frekvencia nežiaducich účinkov je charakterizovaná podľa nasledujúcich pravidiel: - veľmi časté (vedľajšie účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 zvierat v priebehu jedného ošetrenia) - časté (viac ako 1, ale menej ako 10 zo 100 zvierat) - nezvyčajné (u viac ako 1, ale menej ako 10 z 1000 zvierat) - zriedkavé (u viac ako 1,

Použitie počas gravidity, laktácie, znášky Laboratórne štúdie na potkanoch a králikoch nepreukázali žiadne teratogénne účinky fipronilu. Po liečbe fen a mačiek v laktácii je prípravok následne mláďatami veľmi dobre tolerovaný. Nie sú dostupné údaje o liečbe gravidných alebo dojčiacich sučiek a mačiek.

Interakcie s ďalšími liekmi a iné interakcie Nie sú známe.

Dávkovanie a spôsob podania Cesta podania: Mechanická pumpa, sprej k vonkajšej aplikácii na srsť; obsahujúca 0,5 ml (100 ml fľaštička) alebo 1,5 ml (250 ml fľaštička) alebo 3 ml (500 ml fľaštička) spreje na jeden vstrek. Spôsob podania: Upravte trysku pumpy do polohy spreje. Zo vzdialenosti 10 - 20 cm postriekajte celý povrch tela zvieraťa. Striekajte v protismere rastu srsti a zaistite, aby bola všetka srsť navlhčená. Prečesávajte srsť u dlhosrstých plemien tak, aby mohol prípravok preniknúť až na kožu zvieraťa. Na ošetrenie hlavy a okolia očí a pri liečbe mladých alebo nepokojných zvierat, nastriekajte prípravok na dlaň ruky chránené rukavicou a jemne votrite do srsti. Prípravok nechajte zaschnúť pri bežných teplotných podmienkach. Nevysušujte vytieraním uterákom. Dávkovanie: V závislosti na diaľke srsti, tak aby bola všetka srsť navlhčená až na kožu, aplikujte 3 až 6 ml na kilogram živej hmotnosti zvieraťa (7,5 až 15 mg fipronilu na kg ž.hm.), tj. 6 až 12 stlačení aplikačnej pumpičky na kg ž u balenie s objemom 100 ml alebo 2 až 4 stiskami aplikačnej pumpičky balení s objemom 250 ml alebo 1 až 2 stisky aplikačnej pumpičky u balení s objemom 500 ml. Balenie 100 ml obsahuje približne 8 liečebných kúr pre krátkosrsté stredne veľké mačky (4 kg). Balenie 250 ml obsahuje približne 4 liečebné kúry pre krátkosrsté stredne veľké psy (20 kg). Balenie 500 ml obsahuje približne 4 liečebné kúry pre krátkosrsté veľké psy (40 kg). Balenie 100 ml obsahuje približne 8 liečebných kúr pre krátkosrsté stredne veľké mačky (4 kg). Balenie 250 ml obsahuje približne 4 liečebné kúry pre krátkosrsté stredne veľké psy (20 kg). Balenie 500 ml obsahuje približne 4 liečebné kúry pre krátkosrsté veľké psy (40 kg). Balenie 100 ml obsahuje približne 8 liečebných kúr pre krátkosrsté stredne veľké mačky (4 kg). Balenie 250 ml obsahuje približne 4 liečebné kúry pre krátkosrsté stredne veľké psy (20 kg). Balenie 500 ml obsahuje približne 4 liečebné kúry pre krátkosrsté veľké psy (40 kg).

Vlastnosti: Prípravok obsahuje poťahovú zložku. Sprejovanie preto vytvorí film a srsť zleskne. Vzhľadom k absencii bezpečnostných štúdií je minimálny interval medzi jednotlivými liečbami 4 týždne. K optimálnej kontrole napadnutia blchami a / alebo kliešťami sa má liečebný plán stanoviť na základe miestnej epidemiologickej situácie. Šteňatá a mačiatka od 2 dní veku môžu byť bezpečne liečená.

Predávkovanie (príznaky, prvá pomoc, antidotá), ak sú potrebné Riziko vedľajších účinkov (pozri časť 4.6) sa môže zvýšiť pri predávkovaní, zvieratá by preto mala byť vždy ošetrená správnou dávkou zodpovedajúce ich živej hmotnosti. V prípade predávkovania zahájte zodpovedajúcu symptomatickú liečbu.

Ochranné lehoty Nie je určený pre potravinové zvieratá.

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitiká pre lokálnu aplikáciu, fipronil. ATCvet kód: QP53AX15

Farmakodynamické vlastnosti Fipronil vykazuje u psov a mačiek insekticídny a akaricídny účinok proti blchám (Ctenocephalides spp), kliešťom (Rhipicephalus spp., Ixodes spp.) A všenkám (Trichodectes spp. A Felicola spp.). Fipronil je insekticíd / akaricíd patriaci do skupiny širokospektrálnych nesystémových fenylpyrazolov, ktorý blokuje GABA receptor a tým pri kontakte usmrtí cieľového parazita. Liek môže pomôcť pri kontrole radu ektoparazitov u psov a mačiek. Prípravok je aktívna proti Ixodes spp. vrátane Ixodes ricinus, dôležitého vektora Lymskej boreliózy. Liečba liekom priniesla signifikantné výsledky v znížení incidencie alergie na blšie uhryznutie (FAD) u psov i mačiek.

Farmakokinetické údaje Absorpcia Množstvo absorbovaného fipronilu kožou je u psov po aplikácii prípravku sprejovaním na srsť a kožu veľmi malé až zanedbateľné. Distribúcia Perzistencia fipronilu v srsti je veľmi dlhá (priemerne 52,5 ± 11,5 dňa), vzhľadom na to, že limit analytickej metódy je 0,25 mg / g. Biotransformácia U všetkých druhov zvierat je fipronil prevažne metabolizuje na sulfónový derivát (RM 1602), ktorý tiež vykazuje insekticídny a akaricídny vlastnosti. RM1602 detekovaný na srsti po aplikácii spreja u psov sa vysvetľuje jeho prítomnosťou v originálnej surovine.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Zoznam pomocných látok Kopovidón Izopropylalkohol Čistená voda

Inkompatibility Nie sú známe.

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 3 roky Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 1 rok

Špeciálne upozornenia na uchovávanie Uchovávajte pri teplote do 25 ° C. Veľmi horľavý. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Druh a zloženie vnútorného obalu Biela nepriehľadná HDPE fľaša 100 ml s LDPE / PP rozprašovačom s dávkou 0,5 ml v jednom streknutí. Biela nepriehľadná HDPE fľaša 250 ml s LDPE / PP rozprašovačom s dávkou 1,5 ml v jednom streknutí. Biela nepriehľadná HDPE fľaša 500 ml s LDPE / PP rozprašovačom s dávkou 3,0 ml v jednom streknutí. Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.

Špeciálne opatrenia na likvidáciu nepoužitého lieku alebo odpadu, ktorý pochádza z tohto lieku Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi. Fipronil môže mať nežiaduce účinky na vodné organizmy. Nekontaminujte rybníky, vodné toky a priekopy prípravkom alebo prázdnymi obalmi.

Podobné produkty

 • Fypryst Spot-on Cat sol 1x0,5ml
  Fypryst spot on je prípravok slúžiaci k liečbe a prevencii napadnutia blchami a klíšťaty u mačiek.
  Dostupnosť:Skladom 32 
  Kód:024600128
  Značka:Krka
  Záruka:2 roky
  Fypryst Spot-on Cat sol 1x0,5ml
  €5,38 bez DPH
  €6,46
 • Francodex Pudr 150g
  Púder proti hmyzu vyrobený z extraktu z margózy, prírodného odpudzovača hmyzu, chrání proti akémukoľvek napadnutiu parazitmi. Ideálny pre zvieratá,...
  Dostupnosť:Vypredané
  Kód:024600122
  Značka:Francodex
  Záruka:2 roky
  Francodex Pudr 150g
  €12,28 bez DPH
  €14,73
 • Fypryst sprej 250ml
  Prípravok je účinný proti napadnutiu blchami po dobu dvoch mesiacov a proti kliešťom po dobu až 4 týždňov.
  Dostupnosť:Skladom 6 
  Kód:024600130
  Značka:Krka
  Záruka:2 roky
  Fypryst sprej 250ml
  €26,46 bez DPH
  €31,75
 • Francodex Šampon a kondicionér 2in1 pes 1L
  Šampón pre ľahké rozčesávanie bráni zauzleniu chlpov vášho domáceho maznáčika a a pridáva objem jeho srsti. pH produktu je neutrálne, a preto...
  Dostupnosť:Skladom 6 
  Kód:022600059
  Značka:Francodex
  Záruka:2 roky
 • Francodex Šampon a kondicionér 2in1 pes 250ml
  Šampón pre ľahké rozčesávanie bráni zauzleniu chlpov vášho domáceho maznáčika a a pridáva objem jeho srsti. pH produktu je neutrálne, a preto...
  Dostupnosť:Skladom 11 
  Kód:022600060
  Značka:Francodex
  Záruka:2 roky
 • Francodex Šampon bezoplachový pes 250ml
  Neoplachovací tekutý šampón je ideálny pre psov, ktorí nemajú v oblube kúpeľ, a pre rýchle a účinné očištěnie vášho psa. Tento produkt je pH...
  Dostupnosť:Skladom 11 
  Kód:022600061
  Značka:Francodex
  Záruka:2 roky

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.