Solubilizácia

Prevedenie látky do stavu roztoku pôsobením detergentov.