pesticídy

Pesticídy sú chemické látky, ktoré sa v poľnohospodárstve a v lesníctve používajú proti chorobám, škodcom a burine. Rozdeľujú sa podľa cieľového organizmu, na ktoré pôsobí: ⁕insekticídy ⁕herbicídy ⁕fungicídy ⁕nematocídy ⁕rodenticídy ⁕akaricídy ⁕algicídy ⁕molluskocídy ⁕piscicídy aj. ..