perspirácia

kožné dýchanie, odparovanie vody z tela cez pokožku, potenie