Osteomalácia

dren

Osteomalácia je zmäkčovanie kostí, často spôsobené nedostatkom vitamínu D. U mäkkých, alebo aj riedkych kosti je väčšia pravdepodobnosť ohnutia, deformácie a zlomeninám, než u zdravých kosti.