Kachexia

Kachexia je závažná strata hmotnosti tela a vysilenosť spôsobená ťažkou chorobou alebo dlhodobým hladovaním.

Ide o stav, ktorý je výsledkom dlhšie trvajúceho nedostatku výživy sprevádzaný aj nedostatkom vitamínov a minerálnych látok. Prejaví sa preto nielen veľkým úbytkom váhy, ale aj prejavmi bielkovinovej, vitamínovej a minerálnej podvýživy. Príčiny môžu byť exogénne alebo endogénne. Exogénne príčiny spočívajú v nedostatočnom príjme potravy, ktorý je kvantitatívny (skutočné hladovanie, chýbajú všetky zložky potravy) alebo kvalitatívny (chýbanie niektorej nevyhnutnej zložky potravy). Ku chudnutiu dochádza vplyvom nepomeru medzi príjmom a výdajom energie.