Fypryst Spot-on Dog S sol 1x0,67ml (2-10kg)

Fypryst spot on je prípravok služiaci na liečbu a prevenciu napadnutia blchami a kliešťami u psov. 


 • €4,53 bez DPH
 • (11 ks) Skladom
  Môžeme doručiť do: 30.05.2024
€5,43 / ks
Kategória: PSY,Pre psov do 4 kg, Pre psov od 4 do 10 kg
Záruka: 2 roky
Hmotnosť: 0.2 kg
Spot ON pipety pre psov (?): Pre psov do 4 kg, Pre psov od 4 do 10 kg
 

Roztok pro nakapání na kůži - spot-on Čirý nažloutlý roztok Léčivá látka: Fipronilum Cílové druhy zvířat Psi Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u psů. Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u psů. Prevence a léčba napadení všenkami (Trichodectes canis) u psů. Přípravek je účinný proti napadení blechami po dobu dvou měsíců a proti klíšťatům po dobu až 4 týdnů, v závislosti na síle zamoření prostředí. Blechy jsou usmrceny během 24 hodin po napadení

Fypryst 67 mg spot-on pro psy: 1 pipeta (0,67 ml) obsahuje: Fipronilum 67 mg.

Fypryst 134 mg spot-on pro psy: 1 pipeta (1,34 ml) obsahuje: Fipronilum 134 mg.

Fypryst 268 mg spot-on pro psy: 1 pipeta (2,68 ml) obsahuje: Fipronilum 268 mg.

Fypryst 402 mg spot-on pro psy: 1 pipeta (4,02 ml) obsahuje: Fipronilum 402 mg.

Složení - pomocné látky

Fypryst 67 mg spot-on pro psy:

Butylhydroxyanisol (E320) 0,134 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,067 mg.

Fypryst 134 mg spot-on pro psy:

Butylhydroxyanisol (E320) 0,27 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,13 mg.

Fypryst 268 mg spot-on pro psy:

Butylhydroxyanisol (E320) 0,54 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,27 mg.

Fypryst 402 mg spot-on pro psy:

Butylhydroxyanisol (E320) 0,80 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,40 mg. farmakoterapeutická skupina

Ostatní ektoparazitika k lokálnímu použití.

Fipronil je insekticid / akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí na členovce interakcí s ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou gamma-aminomáselnou (GABA), blokujíce tak pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. Důsledkem toho je nekontrolovaná činnost centrálního nervového systému a smrt hmyzu a roztočů.

Přípravek Fypryst spot-on obsahuje účinnou látku fipronil, která má jedinečný mechanismus účinku na blechy a klíšťata. Fypryst spot-on se hromadí v tukové složce kůže a chlupových folikulech a kontinuálně je vylučován z chlupových folikulů na kůži a srst, takto poskytujíce dlouho přetrvávající aktivitu. farmakokinetické údaje

Po lokální aplikaci přípravku Fypryst spot-on u psů je fipronil kůží mírně absorbován (asi 15%). U psů byly pozorovány variabilní koncentrace fipronilu v plazmě.

Po aplikaci přípravku Fypryst spot-on je koncentrační gradient fipronilu šířen v srsti zvířat z místa aplikace k periferním zónám (lumbální zóna, slabiny,..).

U psů se fipronil metabolizuje hlavně na sulfonový derivát (RM 1602), který má také insekticidní a akaricidní vlastnosti.

U psů se koncentrace fipronilu na chlupech s časem snižuje, až dosáhne hladiny přibližně 3-4 mikrogramy.g na -1 56 dní po aplikaci. indikace nebo použití (parafarm.)

Cílový druh zvířat: Psi.

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u psů.

Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u psů.

Prevence a léčba napadení všenkami (Trichodectes canis) u psů. kontraindikace

Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u štěňat mladších 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2 kg.

Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu.

Tento přípravek je určen pro psy. Nepoužívejte u koček, protože by to mohlo vést k předávkování. specielní upozornění

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Proto se vyhněte kontaktu tohoto přípravku s ústy a očima.

Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by neměly přijít do kontaktu s přípravkem Fypryst spot-on. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem.

V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou.

Po použití si umyjte ruce.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště dětmi.

Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku. nežádoucí účinky

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená hlavně charakterem nosiče. Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po použití zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly zaznamenány hypersalivace, reversibilní neurologické příznaky (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo dýchací příznaky.

Vyhněte se předávkování.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři. těhotenství a laktace

Přípravek Fypryst spot-on může být aplikován chovným a březím fenám a fenám v laktaci.

Dávkování

Fypryst 67 mg spot-on pro psy:

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 0.67 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího od 2 kg až do 10 kg živé hmotnosti.

Fypryst 134 mg spot-on pro psy:

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 1,34 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího od 10 kg až do 20 kg živé hmotnosti.

Fypryst 268 mg spot-on pro psy:

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 2,68 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího od 20 kg až do 40 kg živé hmotnosti.

Fypryst 402 mg spot-on pro psy:

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího více než 40 kg živé váhy.

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on a odpovídající menší jednodávková pipeta pro psa o hmotnosti větší než 60 kg.

Takto zajistíte minimální doporučenou dávku fipronilu 6,7 mg/kg.

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální léčebný interval 4 týdny.

Měsíční léčba se doporučuje v případě vysokého rizika opakovaného napadení blechami, pokud je pes alergický na bleší kousnutí, v případě nutnosti kontroly napadení klíšťaty nebo při častém koupání psa za použití hypoalergenních nebo zvláčňujících šamponů. V oblastech, kde nehrozí vážné napadení blechami a klíšťaty, může být přípravek Fypryst spot-on aplikován každé dva až tři měsíce. způsob použití

Cesta podání: zevní podání na kůži.

Vyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle a krouživým pohybem sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou, abyste promáčkli její plombu, poté čepičku z pipety sejměte. Rozhrňte srst zvířete v oblasti kohoutku před lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot jednodávkové pipety na kůži a několikrát pipetu stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

Přípravek má přetrvávající účinnost proti napadení blechami po dobu dvou měsíců a proti klíšťatům po dobu až 4 týdnů, v závislosti na síle zamoření prostředí. Blechy jsou usmrceny během 24 hodin po napadení. upozornění (příbalový leták)

Vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete.

Klíště přítomné na zvířeti by mělo být odstraněno před podáním přípravku, aby se snížilo riziko přenosných onemocnění.

Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.

Během dvou dnů po aplikaci přípravku by se mělo vyhnout koupání / ponoření do vody a koupání častější než jedenkrát týdně, protože nebyla provedena žádná studie ke zjištění, jak toto ovlivňuje účinnost přípravku.

Zvláčňující šampony mohou být před aplikací použity, ale snižují délku ochrany proti blechám na přibližně 5 týdnů, pokud jsou použity týdně po aplikaci přípravku. Koupání jedenkrát týdně za použití medikovaného šamponu s 2% obsahem chlorhexidinu neovlivnilo během 6 týdenní studie účinnost přípravku proti blechám.

Po aplikaci přípravku by psům nemělo být dovoleno koupání ve vodních zdrojích po dobu 2 dnů.

Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky nepříznivé. Zpravidla jsou klíšťata usmrcena a odpadnou z hostitele během 24 až 48 hod. po napadení, aniž by se nasála krve. Po aplikaci nelze během období účinnosti přípravku vyloučit uchycení jednotlivých klíšťat. Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a obvykle odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.

Přípravek Fypryst spot-on může být aplikován chovným a březím fenám a fenám v laktaci. uchovávání (příbalový leták)

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. poznámka

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Podobné produkty

 • Antiparasitic cannis shampoo 200ml
  Velmi účinný šampón k zahubeniu a odstráneniu všetkých vonkajších parazitov už po prvom použití. Šampón nevysušuje srsť ani kožu, nedráždi sliznice...
  Dostupnosť:Skladom 10 
  Kód:022600250
  Značka:Bioveta
  Záruka:2 roky
  Antiparasitic cannis shampoo 200ml
  €4,89 bez DPH
  €5,87
 • Ataxxa Spot-on Dog M 500mg/100mg 1x1ml
  Roztok pre nakvapkanie na kožu - spot-on pre psov od 4 do 10 kg.
  Dostupnosť:Skladom 15 
  Kód:022600256
  Značka:Krka
  Záruka:2 roky
 • Frontline Combo Spot-on Dog L sol 1x2,68ml
  Frontline Combo sú účinné pipety proti napadnutiu blchami, kliešťami alebo tiež všenkami určené pre psov s váhou od 20 do 40 kg.
  Dostupnosť:Skladom 13 
  Kód:022600274
  Značka:Frontline
  Záruka:2 roky
 • Frontline Spot-On Dog L sol 1x2,68ml MONO - fialový
  Spot-on pre stredne veľké plemená psov s váhou 20 - 40 kg na liečbu a prevenciu napadnutia blchami a kliešťami u psov, liečbe a kontrole alergie na...
  Dostupnosť:Skladom 14 
  Kód:022600278
  Značka:Frontline
  Záruka:2 roky
 • top spot on dog m 1x2ml 15 30kg
  Ektoparazititkum vo forme roztoku s vysokou účinnosťou proti blchám a kliešťom zabezpečujúci po aplikácii ochranu psov proti blchám 3 mesiace a...
  Dostupnosť:Skladom 7 
  Kód:022600296
  Značka:Bioveta
  Záruka:2 roky
 • top spot on dog s 1x1ml do 15kg
  Ektoparazititkum vo forme roztoku s vysokou účinnosťou proti blchám a kliešťom zabezpečujúci po aplikácii ochranu psov proti blchám 3 mesiace a...
  Dostupnosť:Skladom 20 
  Kód:022600297
  Značka:Bioveta
  Záruka:2 roky
  Top spot on Dog S 1x1ml (do 15kg)
  €4,62 bez DPH
  €5,54

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.