Perorálny

Význam slova „perorálny“ – „podávaný ústami, napr. liek“